Slagkracht
met toegevoegde waarde
Sweet spot
SweetSpotCorp BV (english)
Klanten en opdrachten
Services
Over DBO
Contact
Sweet spot

Het vinden van de sweet spot “het meeste effectieve slagpunt” van een organisatie en deze raken zodat het optimaal presteert is een creatief proces. Het vergt inzicht in en begrip van alle bedrijfsprocessen zonder dat deze in detail moeten worden doorgrond. Er moet op alle niveaus worden gecommuniceerd om draagvlak te creëren en veranderingen door te voeren. De vertaalslag naar wat dan wel en wat niet.  Het ontstaan van ‘het strategisch marketing concept’ is extreem complex. Het kiezen van bepaalde segmenten heeft direct invloed op productontwikkeling, verkoop, communicatie, en vaak ook op de ICT systemen. De Boer Oplossingen is in staat om de sweet spot van uw organisatie te vinden en te raken. Niet door het leveren van een procedure of rapport maar door mee te werken tot dat de veranderingen zijn doorgevoerd.

Het proces om tot werkende strategische marketing concepten te komen:

  1. We zoeken en beschrijven de sweet spot van de organisatie
  2. We benoemen de klantenkringen en hun meest belangrijke behoefte
  3. We formuleren hoe we die behoefte als organisatie (gaan) invullen
  4. We plannen de kernactiviteiten om dit te realiseren
  5. We raken de sweet spot door de kernaktiviteiten uit te voeren zodat de organisatie optimaal presteert

Het lijkt eenvoudig maar er komt veel bij kijken. In de eerste plaatst hebben de meeste organisaties geen eenduidig beeld over doelstellingen en zijn klantenkringen beperkt geformuleerd. De invulling van hun kern behoeftes worden ondergesneeuwd door details en ‘extra’s’. Een werkend concept wordt gedragen door alle geledingen in de ‘eigen’ organisatie en herkend en gewaardeerd door de geselecteerde klantenkringen.

De Boer Oplossingen werkt samen met professionals binnen SweetSpotCorp BV om verandertrajecten van grotere omvang te begeleiden. SweetSpotCorp BV bestaat alleen uit personen met meer dan 10 jaar internationale ervaring binnen grote en kleinere organisaties uit alle takken van industrie. Geen adviseurs of consultants maar business engineers die lang met hun "poten in de klei" hebben gestaan.